torsdag den 21. november 2013

Get them talking!

Jeg har en klasse (valgfag), der ikke er så glade for at tale engelsk foran hinanden. I morgen skal vi derfor prøve følgende øvelse på tværs af klasserne :-)

Øvelsen hedder: Would you rather... og er "rather simple", men den får (efterprøvet i en anden klasse...) tungerne på gled.

Eleverne deles ind i grupper på 4. Jeg lægger en række sedler på bordet i mellem dem, hvorpå der er skrevet en masse: would you rather... sætninger. Eleverne skal på skift trække et kort (der selvfølgelig ligger med bagsiden opad), og forholde sig til sætningen på kortet. De skal svare - og begrunde deres svar - på engelsk for de andre i gruppen. Spørgsmål kunne være:

• Own a lizard or a snake?
• Have a beach holiday or a mountain holiday?
• Be an apple or a banana?
• Be invisible or be able to read minds?
• Be hairy all over or completely bald?
• Be the most popular or the smartest person you know?
• Make headlines for saving somebody's life or winning a Nobel Prize?

Øvelsen varer højst 10 minutter, og er bare ment som en lille snakke-øvelse :-)

/KL
fredag den 15. november 2013

Klassens time

Her er programmet for en klassens time, som vi havde stor succes med i dag (med 1b):

 1. Vi mødtes i klasselokalet. Dér bad vi elever lade mobiler, computere mm. ligge, og så gik vi ned i kælderen.
 2. Numsestafet: 
  1. Eleverne deles i 4 hold (tæl 1-2-3-4-1-2...). 
  2. De fire hold stiller sig i hver sin række. Rækkerne stod ud mod sportspladsen (med ryggen til). Grupperne stod i de fire huller mellem stolperne.
   I den anden halvdel stillede vi en stol overfor hver af grupperne og her lagde vi en bunke sedler (hent dem her - grupperne får de samme sedler, men man kan printe dem på forskellige farver papir). 
  3. Den første fra hvert hold løber nu hen til gruppens stol og tager en seddel. På hvert kort står der et ord, som skal gættes af resten af gruppen. Ordet skal staves MED numsen (brug store bogstaver). Gruppen gætter bogstaverne en for en, men må gerne undervejs forsøge at gætte hele ordet.
  4. Den gruppe der når først igennem alle sedlerne har vundet. Man kan også dyste på tid.
 3. "Sig noget pænt"
  1. Vi parrede eleverne i gruppe 1 og 2 samt 3 og 4 således at hver elev i gruppen skulle huske én person i den anden gruppe.
  2. Grupperne skulle nu i fællesskab finde på et positivt ord om de andre i den anden gruppe. Ordet må gerne uddybes.
  3. Når grupperne er færdige med at finde ord samles de (1 og 2 samt 3 og 4) og fortæller nu ordene til de andre. Hver person fortæller ordet til den de skulle huske (jfr.pkt. 1.).
  4. Er grupperne hurtigt færdige kan de fortsætte med øvelsen "Hvad tror I man kan sige for at gøre de andre glade?".
 4. "Tal-et ord-mime"
  1. Del en bunke A4-ark i 8 stykker (halvér 3 gange).
  2. Alle elever tager tre sedler hver og skriver et navn på en person på hvert papir. Det skal være en person som resten af klassen kender (fx. Søren Hvarregaard, Medina, Anders And, ...).
  3. Hvert hold sætter sig samlet ved et bord og samler sine sedler i en kasse (find en gammel slikkasse hos Susanne).
  4. Holdene 1-4 deler sig i 3 minihold á 2-3 personer.
  5. Miniholdet (ved alle 4 borde) med den yngste starter. 
  6. Sæt et stopur på 45 sekunder. 
  7. Den yngste tager nu en seddel og skal uden at sige det, der står på papiret, forsøge at få miniholdkammeraterne til at gætte personen. Det gælder om at gætte så mange som muligt på de 45 sekunder. Er der en seddel, man ikke kan gætte må man lægge den tilbage og tage en ny.
  8. Derefter går turen videre til næste minigruppe, som har 45 sekunder til at gætte så mange som muligt. Når en minigruppe får deres tur igen er det en anden end sidst, der tager sedler. Sådan fortsættes indtil der ikke er flere sedler i kassen. 
  9. Sedlerne tælles op og hver minigruppe får point efter hvor mange sedler de har.
  10. Derefter lægges sedlerne retur i kassen og der gøre klar til en ny runde.
  11. Man starter hvor man sluttede i sidste runde.
  12. I anden runde må man kun sige ét ord. Det er stadig 45 sekunder. En gruppe kan godt starte på anden runde, selvom de andre stadig er ved første.
  13. I tredje runde skal man mime.
  14. Har man tid kan grupperne bytte kasse med sedler og starte forfra med første runde.
 5. Seriøs snak (kan flyttes ind midt programmet). Denne Prezi kan bruges som talepapir.

PS. Øvelsen "Tal-et ord-mime" kan sagtens bruges fagligt. Så skal eleverne fx skrive faglige begreber i stedet for personer.

/KL og SN

onsdag den 13. november 2013

Aktiverende undervisning

Her er jeres bud på, hvordan man kan lave "pauser" i undervisningen. Og så især ideer til elevaktiverende undervisning, som I kom med rigtig mange gode forslag til. Herunder kan I se hvad der er hængt op på tavlerne (klik for at se billederne i en større version).

Hvis du vil lave et puslespil, så prøv at lave en Tarsia.
Se ideer til Energizers her.

/SN
torsdag den 7. november 2013

QR-koder

Hvis du har brug for en anderledes måde at repetere begreber eller andet godt kan du måske benytte QR-koder. Sæt koderne op på skolen og lad eleverne gå rundt og scanne dem. Kodegeneratoren finder du her www.qr-koder.dk.

Tak til Andreas for det gode råd